Dinle neyden
nasıl şikâyet ediyor
ayrılıkları nasıl anlatıyor:

Beni Neyistan'dan* kestiklerinden beri
feryadımdan herkes ağlayıp inledi.

Ayrılıktan parça parça olmuş kalp isterim ki,
içimdeki bu özlemi paylaşayım.

Aslından uzak düşen kişi,
yine vuslat zamanını arar.

- Hz. Mevlana Jalaleddin Rumi

*Neyistan: kamışlık

Neyistan, erişkin & ruh-merkezli bir yaşam biçimine geçiş sürecinde olan bireyler ve topluluklar olarak gerçek potansiyelimizi keşfedebileceğimiz bir alan. Hikmeti, özellikle Anadolu ve İran'ın İslami & yerli hikmetini keşfetme ve ondan feyz alma yolumuz ise "Derin Dinleme". Bu yol aynı zamanda, doğudan, batıdan, modern ve kadim olan bütün hikmet silsileleri ile ilişki ve işbirliği içinde...

Temel feyiz kaynaklarımız: büyük mutasavvıf ve şairler, Hz. Mevlana Celaleddin Rumi, Hz. Şehabeddin Sühreverdi, Dr. Rahmi Oruç Güvenç, ve hikmet ile hoşgörüyü öğrenmemize vesile olan diğer büyük öğretmenler.

Bu keşif mecrası, düşünsel ve zihni olan bir anlayışla sınırlı değil. Kılavuz edindiği yol ve pratikler: Mukaddes müzik, şiir ve başta Sema olmak üzere çeşitli hareket ve danslar, geleneksel-manevi ritüel ve merasimler, ve içimizdeki hikmet ve bilgelik ile bağlantı kurmamıza ve ona yaklaşmamıza yardımcı olan tüm diğer pratikler.

  • Seda Seyrek
    Turkish, English, Farsi

    +90 506 4567116 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Kamyar Houbakht
    Farsi, English

    +90 545 6318020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.